ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας και η επίτευξη και διατήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων είναι η βάση των πολιτικών της ασφάλειας.

Οι απαιτήσεις συμμόρφωσης, η νομοθεσία και το ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο, αποτελούν την κωδικοποίηση ορθών πρακτικών στις οποίες κατέληξαν οι αρχές, εκφράζοντας τη συναίνεση που απαιτείται μεταξύ εκείνων που νομοθετούν και εκείνων που εφαρμόζουν.

Η Acon ακολουθεί σταθερά τους κανόνες, εναρμονίζεται με τους οργανισμούς τυποποίησης και συμμορφώνεται στα Διεθνή και Εθνικά πρότυπα και νομοθεσίες, παρέχοντας στους πελάτες της σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

iso

Copyright © 2021 Acon Πυροσβεστικά Μέσα Ε.Π.Ε. | Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 2448501000 | Μέλος του Ομίλου Εταιρειών ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ