Κατασκευή Εξειδικευμένων εφαρμογών Πυροπροστασίας – Εξοπλισμός Οδικών Σηράγγων

Διαθέτουμε πλούσιο και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, ιδιαίτερη γνώση της επεξεργασίας μετάλλου και βιομηχανικούς χώρους. Το αντικείμενο μας είναι η παραγωγή / κατασκευή του μεταλλικού μέρους εφαρμογών Πυροπροστασίας καθώς και μεταλλικές κατασκευές μέσου βάρους (κοιλοδοκών), σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις του πελάτη.

Με εμπειρία άνω των 20 χρόνων, σημαντική τεχνογνωσία και παραγωγική ευελιξία, η ACON διαθέτει πρωτοποριακές δυνατότητες στην επεξεργασία χαλυβδόφυλλων και στις μεταλλικές κατασκευές ακριβείας. Είμαστε σε θέση να μελετήσουμε, να σχεδιάσουμε και να παράγουμε απεριόριστη ποικιλία προϊόντων.

Ειδικά για εσάς

Το πεδίο εφαρμογής των παραγόμενων προϊόντων είναι ευρύ, λόγω των πολλαπλών χρήσεων που μπορεί να έχει η υπό επεξεργασία πρώτη ύλη. Ακόμη, ο μηχανολογικός εξοπλισμός της Εταιρείας προσαρμόζεται στις προδιαγραφές της εκάστοτε παραγγελίας, οδηγώντας σε μία ευέλικτη παραγωγική διαδικασία.

Ευέλικτες Λύσεις

Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα μας οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην καθετοποιημένη παραγωγική δομή και το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, στοιχεία που δίνουν τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης – οικονομικά και ποιοτικά – σε οποιεσδήποτε μικρές ή μεγάλες ποσότητες επιθυμεί ο πελάτης.