ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατασκευή Πυροσβεστικών Φωλεών & Σταθμών Πυροσβεστικών Εργαλείων

Η ACON είναι μια πρωτοπόρος Βιομηχανική Εταιρεία που παράγει ερμάρια εξαιρετικής ποιότητας και καλαίσθητης εμφάνισης για πληθώρα πυροσβεστικών εφαρμογών.

Κατασκευή, Συντήρηση & Αναγόμωση Αυτόματων συστημάτων κατάσβεσης

Η ACON διαθέτει Σταθμό αρχικής γόμωσης και αναγόμωσης φιαλών αυτομάτων συστημάτων κατάσβεσης FM-200 και NOVEC, και φιαλών συστημάτων κατάσβεσης CO2 , Inergen®, ARGONITE®.

Μόνιμα Συστήματα Πυρόσβεσης ANSUL A-101/LVS

Η Acon Πυροσβεστικά Μέσα, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Ansul στην Ελλάδα, προδιαγράφει, σχεδιάζει, εγκαθιστά και συντηρεί συστήματα πυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής, ειδικά σχεδιασμένα για οχήματα βαρέως τύπου και χρήση στις πιο αντίξοες συνθήκες, όπως μεταλλεία, λατομεία καθώς επίσης και κάθε είδους όχημα που πραγματοποιεί χωματουργικές εργασίες.

Κατασκευή Εξειδικευμένων εφαρμογών Πυροπροστασίας

Η ACON διαθέτει δυνατότητες για καθετοποιημένη παραγωγή / κατασκευή του μεταλλικού μέρους εφαρμογών Πυροπροστασίας. Διαθέτει πλούσιο και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, στοιχεία που δίνουν τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης, οικονομικά και ποιοτικά.

Κέντρο επανελέγχου εξοπλισμού υπό πίεση – Επαναξιολόγηση τύπου φιαλών Συστημάτων Κατάσβεσης D.O.T.

Υπερσύγχρονο Κέντρο Επανελέγχου Φιαλών και μεταφερτού εξοπλισμού υπό πίεση έως 450lt δυνατότητα δοκιμής έως και 750bar στα πλαίσια της συντήρησης μονίμων συστημάτων κατάσβεσης. Ογκομετρική υδραυλική δοκιμή επαναξιολόγηση του τύπου φιαλών που δεν είναι εναρμονισμένες με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (DOT), με σκοπό τη συμμόρφωση τους, όπου αυτό προβλέπεται.

Πιστοποιημένη Ανάκτηση – Καθαρισμός – Ανακύκλωση – Αναγόμωση FM200 και NOVEC

Διάταξη ανάκτησης, ανακύκλωσης και αποθήκευσης FM-200 (HFC227ea), καθαρισμού της ουσίας μέσω της συστοιχίας μοριακών φίλτρων, καθώς και το διαχωρισμό και αφαίρεση του προωθητικού αερίου (Άζωτο) από την κατασβεστική ουσία, με σκοπό τον περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο της.