Κατασκευή, Συντήρηση & Αναγόμωση Αυτόματων Συστημάτων Κατάσβεσης

Η Acon διαθέτει πιστοποιημένο, εγκεκριμένο και επιθεωρούμενο από τον Οίκο TYCO Inc, μέλος του JCI Group, Σταθμό αρχικής γόμωσης και αναγόμωσης φιαλών αυτομάτων συστημάτων κατάσβεσης FM-200 και NOVEC, αλλά και σχεδιασμού – συναρμολόγησης – γόμωσης και αναγόμωσης συστημάτων κατάσβεσης Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2).

Κρυογενικές Δεξαμενές

Με εγκατεστημένες κρυογενικές δεξαμενές αποθήκευσης Υγροποιημένου Διοξειδίου του Άνθρακα, προσφέρουμε τη δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης των πελατών μας. Επιπλέον, διαθέτουμε τη δυνατότητα συντήρησης και αναγόμωσης φιαλών συστημάτων Αδρανών Αερίων (Inergen, Argonite) με πίεση λειτουργίας έως και 300bar.