Κέντρο επανελέγχου εξοπλισμού υπό πίεση – Επαναξιολόγηση τύπου φιαλών

Στις εγκαταστάσεις της ACON στη ΒΙ.ΠΕ. Οινοφύτων, λειτουργεί το Κέντρο Επανελέγχου Φιαλών Υπό Πίεση (ΚΕΦΥΠ), που υποστηρίζει τη συντήρηση μονίμων Συστημάτων κατάσβεσης αλλά και γενικότερα μεταφερτού εξοπλισμού υπό πίεση, πραγματοποιώντας υδραυλικές δοκιμές φιαλών (έως 450 λίτρα) υπό πίεση έως και 750 bar (για λόγους ασφαλείας, το δίκτυο είναι σχεδιασμένο για πιέσεις λειτουργίας έως και 1000 bar).

Η λειτουργία και οι διαδικασίες του ΚΕΦΥΠ είναι εγκεκριμένες από το αρμόδιο Υπουργείο και πιστοποιημένες από τον διεθνώς αναγνωρισμένο κοινοποιημένο φορέα ελέγχου Xa – ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ., δίνοντας την δυνατότητα μέσω ογκομετρικής υδραυλικής δοκιμής, να πραγματοποιούνται και επαναξιολογήσεις τύπου, φιαλών που δεν είναι εναρμονισμένες με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (π.χ. DOT) με σκοπό τη συμμόρφωση τους, όπου αυτό προβλέπεται.

Τεχνολογία

Ο τελευταίου τύπου τεχνολογικός εξοπλισμός του ΚΕΦΥΠ, αποτελείται από πνευματική αντλία υψηλής πίεσης και σειρά διακριβωμένων μανομέτρων σε διαφορετικά φάσματα μετρήσεων, ώστε να πραγματοποιούνται δοκιμές με απόλυτη ακρίβεια ανάλογα με την πίεση δοκιμής που απαιτείται σε κάθε φιάλη.

Η πιστοποίηση που διαθέτει το ΚΕΦΥΠ της ACON, επιτρέπει στην εταιρεία να υποβάλει σε υδραυλική δοκιμή φιάλες χαλύβδινες, συγκολλητές και άνευ ραφής, συνθετικές φιάλες καθώς και φιάλες κατασκευασμένες από αλουμίνιο, με δυνατότητα ελέγχου φιαλών που υπάγονται ή όχι στον ADR.