Εκπροσωπούμενοι Οίκοι

Η Acon, αντιπροσωπεύει και διαθέτει στην Ελληνική Αγορά κατ’ αποκλειστικότητα τα προϊόντα του οίκου ABS srl Ιταλίας. Ο κατάλογος προϊόντων του οίκου με την ποικιλία τεχνικών προδιαγραφών που συμπεριλαμβάνει, καλύπτει και τις πλέον εξεζητημένες απαιτήσεις ειδικών εφαρμογών πυροπροστασίας και το σύνολο Πυροσβεστικού εξοπλισμού.

Η Acon, αντιπροσωπεύει επίσης κατ’ αποκλειστικότητα στην Ελληνική Αγορά τα προϊόντα του οίκου ΝΟΗΑ Νορβηγίας, ο οποίος παράγει Πυροσβεστικές Φωλιές Πιστοποιημένες κατά ΕΝ 671-1 με σήμανση CE εξαιρετικής ποιότητας και καλαίσθητη εμφάνιση. Ο κατάλογος προϊόντων του οίκου ΝΟΗΑ με την ποικιλία τεχνικών προδιαγραφών που συμπεριλαμβάνει καλύπτει και τις πλέον εξεζητημένες απαιτήσεις ειδικών εγκαταστάσεων Πυρασφάλειας.

Η Acon, διαθέτει πιστοποιημένο και εγκεκριμένο από τον Οίκο Αγγλίας TYCO/ Macron, σταθμό αρχικής γόμωσης και αναγόμωσης φιαλών συστημάτων Κατάσβεσης FM-200 & NOVEC, ARGONITE, INERGEN και Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2).

 
Copyright © 2021 Acon Πυροσβεστικά Μέσα Ε.Π.Ε. | Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 2448501000 | Μέλος του Ομίλου Εταιρειών ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ