Μόνιμα Συστήματα Πυρόσβεσης ANSUL A-101/LVS

Η Acon Πυροσβεστικά Μέσα, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Ansul στην Ελλάδα, προδιαγράφει, σχεδιάζει, εγκαθιστά και συντηρεί συστήματα πυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής, ειδικά σχεδιασμένα για οχήματα βαρέως τύπου και χρήση στις πιο αντίξοες συνθήκες, όπως μεταλλεία, λατομεία καθώς επίσης και κάθε είδους όχημα που πραγματοποιεί χωματουργικές εργασίες.

Τα συστήματα Ansul A-101 και Ansul LVS, αποτελούν πλέον μια Industry standard λύση για την προστασία του εξοπλισμού και των χειριστών από την φωτιά. Κάνοντας χρήση είτε ξηράς σκόνης (Α-101) είτε αφρογόνου μίγματος (LVS) είτε συνδυασμού και των δύο, τα συστήματα της Ansul είναι ικανά να κατασβέσουν φωτιές που έχουν προκληθεί από υπερθέρμανση των κινητήρων, πιθανή διαρροή λαδιών σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις ή ηλεκτρικές πυρκαγιές στα κυκλώματα των μηχανημάτων.

Η Acon, σε συνεργασία με την Ansul και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, μπορεί να αναλάβει την συντήρηση και την θέση σε πλήρη λειτουργικότητα παλαιότερων συστημάτων για κάθε στόλο οχημάτων, με ειδικά μελετημένο κινητό συνεργείο, που μπορεί να μεταβεί σε οποιοδήποτε σημείο στην Ελλάδα για να καλύψει τις ανάγκες και της πιο απαιτητικής εγκατάστασης.