Πιστοποιημένη Ανάκτηση, Καθαρισμός, Ανακύκλωση & Αναγόμωση FM200 και NOVEC

Πρόσφατη προσθήκη στον Ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό μας, είναι η διάταξη ανάκτησης, ανακύκλωσης και αποθήκευσης FM-200 (HFC227ea), καθαρισμού της ουσίας μέσω της συστοιχίας μοριακών φίλτρων, καθώς και το διαχωρισμό και αφαίρεση του προωθητικού αερίου (Άζωτο) από την κατασβεστική ουσία, με σκοπό τον περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο της.

Η επένδυση σε αυτού του τύπου την Τεχνολογία αιχμής, μας δίνει τη δυνατότητα να περιορίσουμε στο ελάχιστο την απώλεια κατασβεστικής ουσίας κατά την διαδικασία της μετάγγισης, όπως απαιτούν οι κοινοτικές οδηγίες 517/2014 για τη διαχείριση φθοριούχων αερίων και ο ευρωπαϊκός κανονισμός 304/2008/EC εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη ποιότητα της ουσίας που θα χρησιμοποιηθεί κατά την αναγόμωση τη φιάλης του συντηρούμενου αυτόματου συστήματος κατάσβεσης FM-200.

Μοναδικοί στην Ελλάδα

Η δυνατότητα αυτή είναι μοναδική για τα Ελληνικά δεδομένα και ανάλογης τεχνολογίας εγκατάσταση σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο λειτουργεί μόνο στη Βρετανία.