ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πρόσκληση Μετόχων 2020

Οικονομικές Καταστάσεις 2020

Πρόσκληση Μετόχων 2019

Οικονομικές Καταστάσεις 2019

Πρόσκληση Μετόχων 2018

Οικονομικές Καταστάσεις 2018

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2018

Οικονομικές Καταστάσεις 2017

Πρακτικά Γ.Σ. 2017

Οικονομικές Καταστάσεις 2016

Πρακτικά Γ.Σ. 2016

Οικονομικές Καταστάσεις 2015

Πρακτικά Γ.Σ. 2015

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2013

Copyright © 2021 Acon Πυροσβεστικά Μέσα Ε.Π.Ε. | Μέλος του Ομίλου Εταιρειών ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ