ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πρακτικά Γ.Σ. 2022

Οικονομικές Καταστάσεις 2022

Πρακτικά Γ.Σ. 2021

Οικονομικές Καταστάσεις 2021

Πρακτικά Γ.Σ. 2020

Οικονομικές Καταστάσεις 2020

Πρακτικά Γ.Σ. 2019

Οικονομικές Καταστάσεις 2019

Πρακτικά Γ.Σ. 2018

Οικονομικές Καταστάσεις 2018

Πρακτικά Γ.Σ. 2017

Οικονομικές Καταστάσεις 2017

Πρακτικά Γ.Σ. 2016

Οικονομικές Καταστάσεις 2016

Πρακτικά Γ.Σ. 2015

Οικονομικές Καταστάσεις 2015

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014

Copyright © 2021 Acon Πυροσβεστικά Μέσα Ε.Π.Ε. | Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 2448501000 | Μέλος του Ομίλου Εταιρειών ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ