Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ.

H Acon Πυροσβεστικά Μέσα Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1997 και είναι μέλος του Ομίλου εταιρειών ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ.

Αντικείμενο μας είναι η κατασκευή, συναρμολόγηση, εισαγωγή, προμήθεια, εγκατάσταση και εμπορία, συντήρηση και αναγόμωση φορητού και μόνιμου εξοπλισμού πυροπροστασίας, πυροσβεστικών ουσιών και υλικών, αυτόματων συστημάτων κατάσβεσης, πυροσβεστικών συγκροτημάτων αντλιών, και συναφών προϊόντων και υπηρεσιών Πυροπροστασίας.

Οι εγκαταστάσεις της Acon βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων. Η γκάμα των προϊόντων μας περιλαμβάνει την κατασκευή μεταλλικών ερμαρίων για κάθε τύπου εφαρμογή Πυρασφάλειας, ειδικών κατασκευών σε Ερμάρια Έκτακτης Ανάγκης Σηράγγων (ΕΑΣ), φορητούς και τροχήλατους πυροσβεστήρες, μόνιμα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης, μάνικες και αυλούς πυρόσβεσης, αντλητικά συγκροτήματα, συστήματα πυρόσβεσης με αφρό, μόνιμα συστήματα κατάσβεσης, κ.α.

Στα πλαίσια του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προϊόντων ποιότητας που παρέχουμε, διαθέτουμε πιστοποίηση κατά EN ISO 9001:2008 από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. η οποία μας παρέχει και το πιστοποιητικό της Αναγνωρισμένης Εταιρείας για τη Συντήρηση Πυροσβεστήρων στις Βιομηχανικές εγκαταστάσεις μας στη ΒΙ.ΠΕ. Οινοφύτων, όπου λειτουργεί Κέντρο επανελέγχου εξοπλισμού υπό πίεση, με αυστηρή τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και όλων των προβλεπόμενων Διεθνών – Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προτύπων, υπό τη συνεχή εποπτεία του φορέα ΕΒΕΤΑΜ και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πρόσφατα στις πιστοποιήσεις μας προσθέσαμε και το πιστοποιητικό ικανότητας για τη διεκπεραίωση των εργασιών που περιγράφονται στον κανονισμό 304/2008/ΕΚ, σε εξοπλισμό που περιέχει φθοριούχα αέρια τα οποία συμβάλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η επιτυχία μας στον ανταγωνιστικό Δημόσιο τομέα, αλλά και στον Ιδιωτικό, οφείλεται στη συνεχή μας προσπάθεια για την εκτέλεση έργων που χαρακτηρίζονται από συνέπεια, ποιότητα και “μετά την πώληση” υποστήριξη.

Εκπαιδευτικές Ημερίδες

Στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης της Εταιρείας εσωτερικά αλλά και της σχέσης μας με τους πελάτες, διοργανώνονται ημερίδες που περιλαμβάνουν επίσκεψη στο εργοστάσιο, με σκοπό την ενημέρωση των τεχνικών υπηρεσιών των συνεργατών μας στα θέματα Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας, ώστε να γνωρίσουν από κοντά το αντικείμενο και να εκπαιδευτούν στην ορθή χρήση του εξοπλισμού τους.

Μοναδικές Πιστοποιημένες δυνατότητες στην Ελλάδα

Πλήρως αυτόματος σταθμός ανάκτησης και αποθήκευσης FM-200 (HFC227ea), καθαρισμού της ουσίας μέσω της διάταξης μοριακών φίλτρων που περιλαμβάνει, καθώς και το διαχωρισμό και αφαίρεση του Αζώτου που λειτουργεί ως προωθητικό αέριο, με σκοπό τον περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο της.

Κέντρο επανελέγχου εξοπλισμού υπό πίεση

Στις εγκαταστάσεις της ACON στη ΒΙ.ΠΕ Οινοφύτων, λειτουργεί το Κέντρο Επανελέγχου Φιαλών Υπό Πίεση (ΚΕΦΥΠ), που υποστηρίζει τη συντήρηση μονίμων Συστημάτων κατάσβεσης αλλά και γενικότερα μεταφερτού εξοπλισμού υπό πίεση, όπου οι φιάλες των συστημάτων υποβάλλονται σε επανέλεγχο δεκαετίας και υδραυλική δοκιμή.

ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Οι μηχανικοί της εταιρείας μας με εξειδικευμένη γνώση της τεχνολογίας και πολυετή πείρα, διασφαλίζουν την αρτιότερη τεχνικά λύση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πιστοποίηση για όλες τις εργασίες και αυστηρή τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των προβλεπόμενων Διεθνών και Εθνικών Προτύπων.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Υψηλό επίπεδο υπηρεσιών για την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη, με κορυφαίες και προσιτές οικονομικά λύσεις.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Συστηματικός ποιοτικός έλεγχος των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών, με την εγγύηση ποιότητας και τη συνέπεια της ACON.

22 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Με εξειδικευμένη γνώση της τεχνολογίας, διασφαλίζουμε από το 1997 την αρτιότερη τεχνικά λύση σε κάθε είδους ανάγκη και εφαρμογή.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Έλεγχος και Συντήρηση Πυροσβεστικού εξοπλισμού με Πανελλαδικό δίκτυο Υποκαταστημάτων και δικαιοδόχων συνεργατών.

Με πανελλαδικό δίκτυο Υποκαταστημάτων και δικαιοδόχων συνεργατών, η εταιρεία εξυπηρετεί στον τομέα Ελέγχου και Συντήρησης Πυροσβεστικού εξοπλισμού πελάτες με εκτεταμένο δίκτυο εγκαταστάσεων ανά την Ελληνική επικράτεια, με πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας, των Εθνικών και Ευρωπαϊκών προτύπων.

Επειδή η αξιοπιστία μιας εταιρείας κρίνεται, κυρίως, από τους ανθρώπους που την απαρτίζουν, οι μηχανικοί μας με εξειδικευμένη γνώση της τεχνολογίας και πολυετή πείρα, διασφαλίζουν την αρτιότερη τεχνικά αλλά και οικονομικά λύση κάθε είδους προβλήματος και εφαρμογής.

Η διεκπεραίωση των εργασιών, σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή και Εθνικά Πρότυπα, τις κατά περίπτωση τεχνικές προδιαγραφές και τους κανόνες ασφάλειας και αισθητικής, είναι καθημερινή επιδίωξη μας, εξασφαλίζοντας έτσι, την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη.

Οι ποιοτικοί στόχοι μας συνοψίζονται στον συστηματικό ποιοτικό έλεγχο των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών, στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και στην τυποποίηση των διεργασιών.

Η Acon, αντιπροσωπεύει και διαθέτει στην Ελληνική Αγορά κατ’ αποκλειστικότητα τα προϊόντα του οίκου ABS srl Ιταλίας, μέλος του Όμιλου ANAF Srl. Ο κατάλογος προϊόντων του Όμιλου με την ποικιλία τεχνικών προδιαγραφών που συμπεριλαμβάνει, καλύπτει και τις πλέον εξεζητημένες απαιτήσεις ειδικών εφαρμογών πυροπροστασίας και το σύνολο Πυροσβεστικού εξοπλισμού.

Η Acon, αντιπροσωπεύει στην Ελληνική Αγορά κατ’ αποκλειστικότητα τα προϊόντα του οίκου ΝΟΗΑ Νορβηγίας, ο οποίος παράγει Πυροσβεστικές Φωλιές Πιστοποιημένες κατά ΕΝ 671-1 με σήμανση CE εξαιρετικής ποιότητας και καλαίσθητη εμφάνιση. Ο κατάλογος προϊόντων του οίκου ΝΟΗΑ με την ποικιλία τεχνικών προδιαγραφών που συμπεριλαμβάνει καλύπτει και τις πλέον εξεζητημένες απαιτήσεις ειδικών εγκαταστάσεων Πυρασφάλειας.

Η Acon, διαθέτει πιστοποιημένο και εγκεκριμένο από τον Οίκο Αγγλίας TYCO/ Macron, σταθμό αρχικής γόμωσης και αναγόμωσης φιαλών συστημάτων Κατάσβεσης FM-200 & NOVEC, ARGONITE, INERGEN και Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2).

iso

Copyright © 2021 Acon Πυροσβεστικά Μέσα Ε.Π.Ε. | Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 2448501000 | Μέλος του Ομίλου Εταιρειών ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ