Η ACON αποκλειστικός διανομέας συστημάτων αυτόματης πυρόσβεσης Ansul A-101/LVS βαρέων οχημάτων

Ολοκληρώθηκε στις 10/2 στα κεντρικά γραφεία της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ η εκπαίδευση και πιστοποίηση καθώς και επαναληπτική εκπαίδευση τεχνικών της ACON, από την Tyco/JCI στα συστήματα πυρόσβεσης Ansul A-101/LVS.

Η  Acon Πυροσβεστικά Μέσα ΕΠΕ  είναι αποκλειστικός διανομέας για την Ελλάδα των συστημάτων πυρόσβεσης βαρέων οχημάτων ANSUL Α101/LVS, τα οποία αποτελούν την πλέον ενδεδειγμένη και αξιόπιστη λύση για την προστασία από πυρκαγιά, οχημάτων και μηχανών πεδίου, μεγάλης κλίμακας, όπως εκσκαφείς, φορτωτικά και διατρητικά που κυρίως χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία εξόρυξης ορυκτών (μεταλλεία, λατομεία, κτλ).

Η  Acon Πυροσβεστικά Μέσα ΕΠΕ, μέλος του Ομίλου ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, ιδρύθηκε το 1997 με αντικείμενο  την κατασκευή, συναρμολόγηση, εισαγωγή, προμήθεια, εγκατάσταση και εμπορία, συντήρηση και αναγόμωση φορητού και μόνιμου εξοπλισμού πυρόσβεσης πυροπροστασίας, πυροσβεστικών ουσιών και υλικών, αυτόματων.

Η ACON διαθέτει παραγωγική μονάδα μεταποίησης λαμαρίνας, κέντρο επανελέγχου φιαλών και κεντρικές αποθήκες στην περιοχή των Οινοφύτων, ενώ στο portfolio της συγκαταλέγονται σημαντικά έργα υποδομών, βιομηχανικές εγκαταστάσεις , Ξενοδοχεία, Νοσηλευτικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλυσίδες καταστημάτων,  Μουσεία και χώροι πολιτισμού, κ.α.