Εξειδικευμένη Ημερίδα Εκπαίδευσης

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με επιτυχία, στις Εγκαταστάσεις της ACON Ε.Π.Ε. στα Οινόφυτα Βοιωτίας, Εκπαιδευτική Ημερίδα σε θέματα Πυροπροστασίας για τα στελέχη της Εταιρείας ENEL Green Power Hellas S.A., που διοργάνωσε η Πάραλος Τεχνική Α.Ε.

Η Εκδήλωση ξεκίνησε με την παρουσίαση εποπτικού υλικού για την Πυροπροστασία Βιομηχανικών χώρων και γραφείων, από τον κ. Γ.Δαιμονάκο – Διευθυντή Πωλήσεων της Πάραλος.

Στη συνέχεια, ο Διευθυντής Πωλήσεων της Acon κ. Π. Γιαγμούρογλου, παρουσίασε τον εξοπλισμό και τις ειδικές εφαρμογές πυρόσβεσης, με έμφαση στην ισχύουσα Νομοθεσία και τα προβλεπόμενα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ο κ. Μ. Θαλασσινός – Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Διάσωσης / Πυρόσβεσης, ανέλυσε διεξοδικά τον μηχανισμό της φωτιάς, την κατασκευή και λειτουργία των φορητών Πυροσβεστήρων, την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του χρήστη πυροσβεστήρων, καθώς και τεχνικές αντιμετώπισης πυρκαγιάς πριν την επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η Ημερίδα συνεχίσθηκε στον εξωτερικό χώρο των Εγκαταστάσεων της ACON, όπου έγινε προσομοίωση φωτιάς στερεών, υγρών καυσίμων και καλωδίων, εκπαίδευση και χρήση Φορητών πυροσβεστήρων Ξηράς Πυροσβεστικής σκόνης και Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) στο σβήσιμο της φωτιάς. Τέλος, σε σημείο προσομοίωσης του χώρου Η/Μ της Ανεμογεννήτριας (Nacelle), έγινε εκπαίδευση στην ασφαλή διαφυγή – διάσωση προσωπικού, με χρήση καπνογόνων και εξοπλισμού αναρρίχησης.

Τα εικοσιπέντε (25) στελέχη της ENEL, αλλά και τα στελέχη της Πάραλος, είχαν ενεργή συμμετοχή στην όλη Ημερίδα με ερωτήσεις, διευκρινίσεις αλλά και παίρνοντας μέρος στις προσομοιώσεις που έγιναν στους εξωτερικούς χώρους των Εγκαταστάσεων.

Κατά γενική ομολογία όλων των παρευρισκομένων, η Εκδήλωση είχε πλήρη επιτυχία, σύμφωνα με τους στόχους Εκπαίδευσης – Ενημέρωσης που είχαν τεθεί, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά τη μοναδικότητα αλλά και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες χρήσης των Εγκαταστάσεων της ACON στα Οινόφυτα Βοιωτίας.