ΚΕΦΥΠ: Πρότυπο Κέντρο Συντήρησης Συστημάτων Πυρόσβεσης

Στις εγκαταστάσεις της ACON στην ΒΙ.ΠΕ Οινοφύτων, λειτουργεί το Κέντρο Επανελέγχου Φιαλών Υπό Πίεση (ΚΕΦΥΠ), που υποστηρίζει τη συντήρηση μονίμων Συστημάτων κατάσβεσης αλλά και γενικότερα μεταφερτού εξοπλισμού υπό πίεση, πραγματοποιώντας και υδραυλικές δοκιμές φιαλών υπό πίεση έως και 750 bar (για λόγους ασφάλειας, το δίκτυο είναι ικανό να δεχθεί πιέσεις έως και 1000 bar).

Η λειτουργία και οι διαδικασίες του ΚΕΦΥΠ είναι εγκεκριμένες από το αρμόδιο Υπουργείο και πιστοποιημένες από τον αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης Τύπου Α-ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., δίνοντας την δυνατότητα μέσω ογκομετρικής υδραυλικής δοκιμής, να πραγματοποιούνται και επαναξιολογήσεις τύπων φιαλών που δεν είναι εναρμονισμένες με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (π.χ. DOT) με σκοπό τη συμμόρφωση τους, όπου αυτό προβλέπεται.

Η πιστοποίηση που διαθέτει το ΚΕΦΥΠ της ACON, επιτρέπει στην εταιρεία να υποβάλει σε υδραυλική δοκιμή φιάλες χαλύβδινες, συγκολλητές και άνευ ραφής, συνθετικές φιάλες καθώς και φιάλες κατασκευασμένες από αλουμίνιο, με δυνατότητα ελέγχου φιαλών εκτός ή εντός ADR.

Ο τελευταίου τύπου τεχνολογικός εξοπλισμός του ΚΕΦΥΠ, αποτελείται από πνευματική αντλία υψηλής πίεσης και σειρά μανομέτρων σε διαφορετικά φάσματα μετρήσεων, ώστε να πραγματοποιούνται δοκιμές με απόλυτη ακρίβεια ανάλογα με την πίεση δοκιμής που απαιτείται σε κάθε φιάλη.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό του ΚΕΦΥΠ εκπαιδεύεται συστηματικά σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Η Εκπαίδευση περιλαμβάνει τόσο τεχνικά θέματα και ανανέωση των γνώσεων σχετικά με τις διαδικασίες επανελέγχου, όσο και θέματα ασφάλειας κατά την εργασία αλλά και διασφάλισης ποιότητας. Για τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση της παρεχόμενης Εκπαίδευσης, εφαρμόζεται η Διαδικασία του Συστήματος Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Η Εταιρία ACON Πυροσβεστικά Μέσα Ε.Π.Ε., προσφέρει ένα ευρύ φάσμα Υπηρεσιών στον τομέα και συγκεκριμένα:

  • Συντήρηση Πυροσβεστικών Μέσων
  • Πιστοποιήσεις Συστημάτων κατάσβεσης
  • Ανάκτηση Κατασβεστικών ουσιών
  • Μελέτες Συστημάτων Αυτόματης Κατάσβεσης
  • Σχεδιασμός & Κατασκευή ΕΑΣ (Ερμαρίων Έκτακτης Ανάγκης)

Παράλληλα, η γκάμα των Προϊόντων της, περιλαμβάνει την κατασκευή μεταλλικών Ερμαρίων για εφαρμογές Πυρασφάλειας αλλά και ειδικών Κατασκευών που αφορούν Ερμάρια Έκτακτης Ανάγκης Σηράγγων (ΕΑΣ), φορητούς & τροχήλατους Πυροσβεστήρες, Μάνικες & Αυλούς πυρόσβεσης, Αντλητικά συγκροτήματα, Συστήματα πυρόσβεσης με αφρό, μόνιμα Συστήματα κατάσβεσης, κ.α.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ACON διοργανώνει Ημερίδες Ενημέρωσης στις εγκαταστάσεις της, με σκοπό την πλήρη κατάρτιση των Τεχνικών υπηρεσιών Συνεργατών και Πελατών σε θέματα Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας, ώστε να γνωρίσουν από κοντά το αντικείμενο και να εκπαιδευτούν στην ορθή χρήση του εξοπλισμού τους. Οι Ημερίδες αυτές οργανώνονται περιοδικά, αλλά και μετά από αίτηση ενδιαφερόμενων Επιχειρήσεων ή Συνεργατών.

Η ΑCON Πυροσβεστικά Μέσα Ε.Π.Ε. είναι μέλος του Ομίλου εταιριών ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, δραστηριοποιείται από το 1997 στην Κατασκευή, Εμπορία, Συντήρηση & Αναγόμωση Πυροσβεστήρων και αυτομάτων Συστημάτων κατάσβεσης.