Εξασφαλίζοντας την ασφαλή διέλευση στις σήραγγες

Υπάρχουν χιλιάδες χιλιόμετρα σηράγγων σε όλο τον κόσμο, ενώ για τους περισσότερους ανθρώπους το κόστος που απαιτείται για τις ασφαλείς υπόγειες μετακινήσεις θεωρείται φυσιολογικό. Ωστόσο, λίγοι γνωρίζουν τις τεράστιες προκλήσεις της μηχανικής που εμπλέκονται στη διατήρηση της ασφαλούς κυκλοφορίας που ρέει υπόγεια ή μέσω ενός βουνού.

Η Ευρώπη ξεχωρίζει ως μια εξαιρετική μελέτη περίπτωσης σε σχέση με την ασφάλεια στις σήραγγες. Η ασφάλεια για τις σήραγγες στην Ευρώπη έχει προωθηθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω ρυθμίσεων της ΕΕ. Μάλιστα, η οδηγία 2004/54 της EE απαιτούσε την αξιολόγηση των κινδύνων όλων των σηράγγων, και ανάλογα με τα αποτελέσματα την ανακαίνιση ή επέκταση των τρόπων διαφυγής.

Η ανάγκη να αναβαθμιστούν οι σήραγγες, ήταν μία από τις σημαντικότερες κινητήριες δυνάμεις της αγοράς στον κλάδο. Η διάρκεια ζωής των σηράγγων είναι συνήθως αρκετές δεκαετίες. Ωστόσο, καθώς ο εξοπλισμός μέσα σε ένα τούνελ στηρίζεται όλο και περισσότερο στα ηλεκτρονικά, η διάρκεια ζωής των τυπικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων είναι περιορισμένη. Οι μέσες περίοδοι για την ανακαίνιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των τούνελ έχουν μειωθεί τελευταία σε περίπου 15-20 χρόνια.

Οι κανονισμοί προωθούν τη νέα τεχνολογία

Η πρόσφατη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των σηράγγων και τον περιορισμό των επιπτώσεων πιθανών περιστατικών, προβλέπει την υποχρεωτική χρήση της ανάλυσης βίντεο σε σήραγγες σε μήκος άνω των 500 μέτρων, ώστε να εξασφαλιστεί η αυτόματη ανίχνευση περιστατικών. Αυτό σημαίνει ότι οι κάμερες βιντεοεπιτήρησης με ενσωματωμένο video analytics, θα γίνουν σταδιακά κοινός τόπος στο μελλοντικό σχεδιασμό των τούνελ, δεδομένου ότι αυτές οι ευφυείς τεχνικές είναι μια αναγκαιότητα για τον περιορισμό των επιπτώσεων των συμβάντων στα τούνελ.

Μια ολοκληρωμένη λύση συνήθως αποτελείται από σύστημα πυρανίχνευσης, αναγγελιών και εκκένωσης, καθώς και συστήματα βίντεο. Όλες οι λύσεις παρακολούθησης εστιάζουν αρχικά στον εντοπισμό διαταραχών που μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα, όσο το δυνατόν νωρίτερα. Στη συνέχεια, σε περίπτωση συμβάντος, φροντίζουν για την ενημέρωση των υπηρεσιών που θα πρέπει να επέμβουν για να δοθεί λύση ή και στην εκκένωση, ενώ πρέπει να είναι σε θέση να καθοδηγήσουν με ασφάλεια τους ανθρώπους σε μια επικίνδυνη κατάσταση.

To Video Analytics για την παρακολούθηση σηράγγων μπορεί να εντοπίσει ανώμαλη δραστηριότητα και γεγονότα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επικίνδυνες καταστάσεις, όπως άτομα που εγκαταλείπουν τα οχήματα, σταματημένα οχήματα, ατυχήματα, κίνηση με αντίθετη κατεύθυνση, παρουσία καπνού ή ανίχνευση ζώων στη σήραγγα. Μπορούν ακόμα να βοηθήσουν στην κατανόηση της τρέχουσας ροής της κυκλοφορίας (αριθμός οχημάτων και ταχύτητα), τον τύπο των οχημάτων, αλλά και το πώς αλλάζουν τα δεδομένα με την πάροδο του χρόνου.

Οι τεχνολογίες του μέλλοντος και η ασφάλεια στις σήραγγες

Η έλευση των νέων τεχνολογιών στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως τα αυτόνομα και τα συνδεδεμένα στο διαδίκτυο αυτοκίνητα, θα αυξήσουν αναμφίβολα το επίπεδο της ασφάλειας. Τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα θα είναι σε θέση να μεταδίδουν τη θέση τους άμεσα και συνεχώς προς το κέντρο ελέγχου και να προσφέρουν μια ακριβή εικόνα της κατάστασης.